Tag Archive | दिवस

Challenge

एकदा एक मुलगा त्याच्या प्रेयसीला Challenge करतो कि,
“एक पूर्ण दिवस तू माझ्याशिवाय राहून दाखवायचे, मला फोन,
मैल, मेसेज काहीही करायचे नाही
जर तू अस करून दाखविलेस तर मी तुझ्याशी
लगेच लग्न करेन ……..!!!”
मुलगी म्हणाली, “खरे तर मला एक क्षण सुद्धा तुझ्या शिवाय राहायचे नाहीये ……….. पण तरीही आज तू
मला
challenge केले आहेस म्हणून मी एक पूर्ण दिवस
काहीही contact न करण्याचे
challenge स्वीकारत आहे !”.
एक पूर्ण दिवस काहीही contact न करता जातो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी ती मुलगी खूप उत्सुकतेने
त्या मुलाला भेटायला
त्याच्या घरी जाते ….. पण …..घरात पोचताच
ती तिच्या प्रियकराची पांढर्या शुभ्र कापडात ठेवलेली व
वरती हार घातलेली
body बघते आणि तिला एकदम खूप मोठा धक्का बसतो ….. तिला
हे अस कस झाले ? , का झाले ?? ..काहीच कळत नव्हते.
रडावे तर अश्रूंचा पूर येईल, शांत तर राहातच येत नव्हते …. कंठ
दाटून आलेला
सर्व आठवणी डोळ्यासमोर एक क्षणात उभ्या राहिल्या …
तेव्हड्यात त्याच्या आईने त्याने
तिच्यासाठी लिहिलेली चिठी तिच्याकडे दिली त्यात
लिहिले होते , ” कर्करोगाच्या आजरामुळे माझ्या कडे
शेवटचा एकच दिवस
राहिला होता म्हणून मला तुला challange करावे
लागले …..आणि तू ते करून दाखविलेस, आता फक्त हेच तुला रोज करायचे आहे*……..

कुठेतरी छानसे वाचलेले ………

Advertisements

भाऊबीज

भाऊबीज

भाऊबीज हा दिवाळीच्या मुक्कामातील शेवटचा दिवस. यम आणि यमी या सहोदर बंधू-भगिनीने भाऊ-बहिणीच्या स्वयंशासनाचे बंधन निर्माण करून भावी पिढ्यांसमोर संस्कृतीचा जो नवा आदर्श निर्माण केला, त्याची ही आठवण. एरव्ही विवाहित स्त्री सासरी असताना, आपल्या पतीची पत्नी, दिराची व नणंदेची भावजय, सासू-सासर्‍यांची सून आणि मुलाची आइर् असते. केवळ भाऊबीज हा एकच दिवस असा असतो की, त्या वेळी ती आपल्या भावाची बहीण असते

यमद्वितीया या नावाने पंचांगात निर्देश असणारी कार्तिक शुद्ध द्वितीया म्हणजेच भाऊबीज होय. या दिवशी यमराजाची बहीण यमुना हिने आपल्या भावाला म्हणजेच यमाला अगत्यपूर्वक जेवावयास बोलाविलं होतं म्हणून ‘भाऊबीज’ हा सण साजरा करतात.

या दिवशी भाऊ बहिणीला भेटावयास जातो. तो बहिणीशिवाय कोणत्याही स्त्रीच्या हातचं अन्न ग्रहण करत नाही. आपल्या शक्तीनुसार तिला प्रेमाचं प्रतीक म्हणून काहीतरी भेटवस्तू किंवा पैसे देतो. काही कारणाने एखाद्या बहिणीला जर कोणी भाऊच नसला तर चंद्राला भाऊ मानून ती त्याला ओवाळते.

कुठेतरी छानसे वाचलेले ………

भाऊबीज च्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा…………………….

शिकार

शिकार

शिकार

शिकारीचा
आजचा सातवा दिवस होता. संघ्‍याकाळी टॉर्च आणि धनुष्‍यबाण घेऊन तो जंगलाकडे
निघाला. शिकारीचा शोध सुरू झाला आणि अचानक त्‍याला आदिवासी वस्‍तीच्‍या
जवळच्‍या झुडपाजवळ काही तरी दिसलं. तो थांबला. झाडाच्‍या कडेला हरण उभे
होते. त्‍या हरणावर त्‍याने नेम धरला आणि बाण सोडणार तोच तो थबकला. त्‍याने
… पुन्‍हा त्‍या हरणाच्‍या डोळयात पाहिले आणि त्‍याच्‍या हातातला धनुष्‍यबाण निखळला…


गेले सहा दिवस तो सतत तिथं यायचा शिकारीला निघाला की
ते हरण त्‍याला तिथंच उभं असलेलं दिसायचं. तो रोज त्‍या हरणावर लक्ष
केंद्रीत करून नेम धरायचा आणि त्‍याच्‍या डोळ्यांतला करुण भाव पाहून
त्‍याच्‍या हातातला धनुष्‍यबाण निखळायचा. हे असं का घडतयं या विचारानं
त्‍याला अस्‍वस्‍थ केलं होतं.

त्‍यानं ठर‍वलं आणि त्‍या
जंगलातल्‍या एका थोराड आदिवासी गृहस्‍थाला त्‍यानं विचारलं. त्‍याला
सांगितलं की ते हरण रोज तिथं येत आणि तो त्‍याच्‍यावर नेम धरूनही बाण चालवू
का शकत नाही.

तो वृध्‍द म्‍हणाला, खरं सांगू हे हरीण रोज आम्‍ही
वाजत असलेला ढोल ऐकण्‍यासाठी इथं येतं. वा-याचा आवाज झाला तरीही घाबरून
पळून जाणारे भित्रे हरीण ढोल ऐकायला येत हे काही त्‍याला पटलं नाही.
त्‍यानं पुन्‍हा विचारलं. हे कसं शक्‍य आहे, हरणासारख्‍या भित्र्या
प्राण्‍याने इतकं साहस करणं शक्‍यच नाही. त्‍याच्‍या डोळ्यात तो करूण भाव
का असतो, की जो पाहताच शिका-याच्‍या हातातलं धनुष्‍यबाण खाली पडतो. त्‍याची
गोंधळलेली अवस्‍था पाहताच तो वृध्‍द म्‍हणाला, ते हरीण इथं येतं आम्‍ही
वाजवत असलेला ढोल पाहण्‍यासाठीच. त्‍याच्‍यातल्‍या त्‍या साहस आणि आणि
डोळयातल्‍या कारुण्‍याचं कारण एकच आहे… या ढोलावरच कातडं आहे त्‍याच्‍या
जीवनसाथीच….!

%d bloggers like this: